Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Objavljen je nov predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki ukinja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in namesto tega uvaja davek na nepremične.

Višina davka na nepremičnine bo odvisna od tržne vrednosti nepremičnine, ki se je za vsako nepremičnino določila na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin, ki ga Geodetska uprava vodi v Registru nepremičnin. Lastniki bodo obveščeni o vrednosti njihovih nepremičnin to jesen

Davčna osnova bo znašala 80 % vrednosti nepremičnine.

Davčna stopnja bo odvisna od posameznih občin, saj zakon nalaga občinam le uvedbo minimalne davčne stopnje, ki je 0,03 % davčne osnove, pri čemer zakon za leto 2011 predlaga davčne stopnje za posamezne občine. Predlog davčne osnove za posamezne občine je oblikovan tako, da se višina davka naj ne bi razlikovala bistveno od do sedaj pobranih  dajatev v obliki nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.

Celotni prihodek od davka na nepremičnine bo po predlogu zakona ostal občini, ki bo morala namensko porabiti vsaj 10 % prihodkov iz tega vira, tako da bo sredstva namenila gradnji, vzdrževanju in urejanju javnih cest, poti in drugih javnih površin.