Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/centerne/public_html/cms/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1245
Seznam geodetskih storitev - Center nepremičnin
Warning: A non-numeric value encountered in /home/centerne/public_html/cms/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Geodetske storitve

Predstavljamo vam seznam najbolj pogostih geodetskih storitev, med katerimi boste zagotovo našli tisto, ki jo potrebujete:

Geodetski načrt

Geodetski načrt potrebujete pred pričetkom projektiranja objekta, pri zahtevnejših objektih in infrastrukturnih objektih pa tudi po končani gradnji objektov. Elaborat geodetskega načrta s certifikatom vsebuje geodetski posnetek trenutnega stanja na terenu in certifikat o doseženi natančnosti, izhodišču izmere in natančnosti prevzetih virov podatkov.

Zakoličba objekta

Pričenjate z gradnjo? Potem boste po pridobitvi gradbenega dovoljenja najprej potrebovali geodetsko zakoličbo objekta oz. vaše nove hiše. Ta geodetska storitev se izvede tik pred pričetkom gradbenih del, tako, da se obod novega objekta natančno prenese iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v naravo.

Potrebujete pomoč geodeta?

Zastavite nam vprašanje ali zahtevajte ponudbo za geodetsko storitev!

Urejanje meje

Ko želite na obodu svoje parcele vzpostaviti ali obnoviti mejnike, potrebujete geodetsko storitev urejanje meje. Sočasno z izvedbo postopka ureditve meje se običajno izvede še postopek označitve meje v naravi.

Parcelacija

Želite prodati ali kupiti le del parcele? Potem je postopek parcelacije prava geodetska storitev za vas. Zakon o evidentiranju nepremičnin narekuje da je potrebno predhodno izvesti geodetsko storitev urejanje meje.

Izravnava meje

Je vaša meja lomljena? Vaša ograja delno posega na sosedovo zemljišče? Si želite pridobiti manjši del sosednje parcele brez plačevanja davkov, odvetniških storitev in notarskih stroškov? Potem se odločite za geodetsko storitev izravnave meje.

Pridobitev hišne številke

Hišno številko lahko pridobite takrat, ko je objekt primeren za vselitev ali opravljanje poslovne dejavnosti. Pred pridobitvijo hišne številke je potrebno izvesti geodetsko storitev evidentiranja stavbe v katastru stavb.

Določitev zemljišča pod stavbo

Z določitvijo zemljišča pod stavbo, določimo lego objekta na parceli.

Vpis stavbe v kataster stavb

Vpis stavbe v kataster lahko izvedemo šele, ko je objekt primeren za vselitev. S to storitvijo v kataster stavb vnesemo podatke o stavbi. Takšen vpis je potreben za vse stavbe, tako enostanovanjske, kot večstanovanjske oz. stanovanjsko-poslovne stavbe.

Vzpostavitev etažne lastnine

Etažno lastnino vzpostavljamo pri objektih, ki so sestavljeni iz več enot (stanovanj ali poslovnih prostorov). Vzpostavitev etažne lastnine je pravne narave, za izvedbo pa je predhodno potrebno izvesti dve geodetski meritvi: določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb.

Sprememba dejanske rabe zemljišča

Spremembo dejanske rabe zemljišča naredimo takrat, ko želimo zemljišče uporabljati za drug namen, kakor pa smo ga do sedaj.

Sprememba bonitete zemljišča

zemljišča z višjo boniteto so primernejša za kmetijstvo, z nižjo pa za poslovno-stanovanjske rabe.

Pogodbena komasacija

Ta geodetsko-pravna storitev je primerna za vas, če imate na večjem območju več razdrobljenih nepremičnin (npr. kmetijskih zemljišč), pa bi jih želeli imeti skupaj, prav tako pa so na tem območju prisotni lastniki nepremični z enakim problemom.

Uskladitev podatkov zemljiškega katastra oz. katastra stavb

Gre za napake, ki nastanejo pri prepisu, prerisu ali prenosu podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami evidentiranja.

Sodna ureditev meje

V kolikor se s sosedom nikakor ne moreta dogovoriti za mejo med vama, vam ne preostane nič drugega, kakor sodišče.

Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov

Gre za izdajo podatkov o nepremičninah, tako pisnih kot grafičnih.

Potrebujete pomoč geodeta?

Zastavite nam vprašanje ali zahtevajte ponudbo za geodetsko storitev!