Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami je sprejela nov kodeks poslovih običajev v prometu z nepremičninami, ki dviguje raven storitev nepremičninskih družb in določa načela delovanja nepremičninskih družb, definira odnose med nepremičninskimi družbami, in odnose nepremičninskih družb do strank, s primeri dobrih poslovnih praks, plačilo storitev, pogoje poslovanje, ter predpisuje načine reševanje sporov. Tudi naša družba z namenom dviga kvalitete storitev v svoje poslovanje vključuje načela, ki jih predpisuje kodeks.