Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Vlada je z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ uvedla plačilo Davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, pri čemer je plačilo dobička, ki ga je prodajalec ustvaril zaradi spremembe prostorskega akta na njegovem zemljišču, prevalila na prodajalca zemljišča. Več o tem si lahko preberete na sledeči povezavi, kjer je opisan postopek odmere Davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišča, ki ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih uradno še vedno obstaja, tako da bo na dokončni učinek obeh ukrepov potrebno še počakati.