Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Ustavno sodišče je 5.5.2016 oo zahtevi Upravnega sodišča razveljavilo 2. odstavek 5. člena Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD – Uradni list RS, št. 117/06), ki kot osnovo za davek na dediščine in darila šteje 80% posplošene tržne vrednosti podedovanih ali v dar prejetih nepremičnin.

Odločba ustavnega sodišča razveljavlja 2. odstavek 5.člena Zakona o davku na dediščine in darila, ki navaja:
(2) Pri nepremičninah se kot vrednost iz prvega odstavka tega člena šteje 80% posplošene tržne vrednosti, ugotovljene po zakonu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin, kakor je določena nepremičnini v registru nepremičnin na dan nastanka davčne obveznosti.

Ustavna presoja Zakona o davku na dediščine in darila vpliva na vse, ki boste v postopku dedovanja podedovali nepremičnino in tistim, ki boste prejeli nepremičnino kot darilo. Omenjena odločba se je pri določanju davčne osnove za odmere davka na dediščine in darila sklicevala na posplošeno tržno vrednost nepremičnin, določeno v Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin, za katerega je bilo 21.3.2014 z odločbo Ustavnega sodišča (U-I-313/13) ugotovljeno neskladje s 147. členom Ustave, hkrati pa je v neskladju tudi omenjena odločba.

Če potrebujete izdelavo cenitve vaše nepremičnine za potrebo odmere davka na dediščine in darila, nas pokličite na telefon 080 39 35.

Center nepremičnin


Dodatne informacije o odločbi ustavnega sodišča si lahko preberete na spodnji povezavi: