Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Državni zbor je potrdil novelo zakona o zemljiški knjigi. Zemljiškoknjižne predloge bo po novem mogoče vlagati le v elektronski obliki, kar bodo lahko delali notarji in odvetniki, nepremičninska podjetja, občinska pravobranilstva in državna pravobranilstva. Posamezniki bodo še vedno lahko sami vlagali predloge, vendar le na okrajnem sodišču, kjer leži nepremičnina ali pa v elektronski obliki, če bo izpolnjeval določene pogoje. (Vir: Slonep.net, Dnevnik.si)
Naša pravna služba se že pripravlja na napovedan prehod na elektronsko obliko poslovanja, tako da bo izvedba vseh pogodb v povezavi z nakupom, prodajo ter vpisom in izbrisom drugih pravic na nepremičninah, za naše stranke potekala nemoteno.