Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Geodetska uprava poostruje nadzor nad poročevalci v evidenco trga nepremičnin (ETN)

Evidenca trga nepremičnin vsebuje podatke o realiziranih nepremičninskih transakcijah, vendar je kljub zakonskim obvezam precej poročevalcev, ki še vedno ne poročajo podatkov o realiziranih transakcijah v ETN. Predvsem gre tu za prodajalce, ki so zavezani za plačilo DDV-ja in najemodajalce.

Geodetska uprava RS nas je zato obvestila, da bo v letu 2016 poostrila nadzor nad zavezanci za poročanje podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih poslih v evidenco trga nepremičnin – ETN,

Zavezanci za poročanje so poleg Finančne uprave RS še prodajalci nepremičnin, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV) in najemodajalci ki oddajajo stavbe ali dele stavb v najem. Geodetska uprava je namreč z analizo vnosov v ETN ugotovila, da mnogo najemodajalcev oz. prodajalcev nepremičnin (velja le za tiste, ki ste zavezanci za plačilo DDV-ja) ne poroča v ETN.

Evidenca trga nepremičnin je evidenca, ki jo vodi Geodetska uprava RS. V njej so evidentirani realizirani posli z nepremičninami.

Preberite več o evidenci trga nepremičnin in načinu poročanja v ETN .

Če potrebujete pomoč pri poročanju v ETN, se obrnite na agente Centra nepremičnin.