Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Finančna uprava Republike Slovenije je objavila javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine, od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2015. Javni poziv je namenjen vsem rezidentom Republike Slovenije, ki so v koledarskem letu 2015, oddali v najem premično ali nepremično premoženje.

Rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine je le še do 15. januarja 2016.

Tisti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah preko upravnikov, napovedi niso dolžni vložiti.

Skladno s 5. členom ZDoh-2 velja za zavezance, ki so rezidenti Republike Slovenije, da morajo napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, tako tiste, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji. Zavezanci so dolžni napovedati tudi vse dohodke, iz oddajanja premoženja v najem, tudi za vse tiste vire, ki se nahajajo izven Slovenije.
Osebe, ki niso rezidenti Republike Slovenije, so dolžne napovedati le dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v Republiki Sloveniji.
Omenjeno napoved lahko oddate na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem«, ki ga najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, osebno, po pošti ali elektronsko preko spletnega Portala eDavki.

V kolikor zavezanci za dohodnino od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ne bodo pravočasno vložili davčne napovedi, bodo le–ti kaznovani za prekršek. Prav tako bodo kaznovani tudi tisti zavezanci, ki ne bodo vložili davčne napovedi ali če bodo v napovedi navajali nepopolne, neresnične ali nepravilne podatke, saj bo zaradi njihovega ravnanja davčni organ v zmoti.

Dohodnino za dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjske pravice, ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2) in sicer v III. 5. poglavju.

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem omenjeni zakon opredeljuje kot dohodek, ki ga lastnik nepremičnin doseže z oddajo nepremičnin in premičnin v najem (torej z oddajo stanovanja, hiše, poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin, ter premičnin).

Vsako oddajanje premoženja z najemno pogodbo ali drugo pravno podlago, s katero najemodajalec prepusti najemniku v uporabo določeno premoženje, ali pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je v zameno dolžan plačati najemnino ali dati drugo nadomestilo, se šteje za oddajanje premoženja v najem.

Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja se ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine in se odmeri cedularno po 25% proporcionalni davčni stopnji od davčne osnove.

Dohodnina iz oddaje premoženja v najem se šteje kot dokončni davek. Kot davčno osnovo za odmero dohodnine Zakon o dohodnini (ZDoh-2) določa dosežen dohodek, ki ga je v določenih primerih mogoče znižati za 10% doseženega celotnega dohodka iz oddaje premoženja v najem.

Vir: Finančna uprava RS