Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/centerne/public_html/cms/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1245
Ustavna presoja Zakona o davku na promet nepremičnin
Warning: A non-numeric value encountered in /home/centerne/public_html/cms/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483

Potrebujete pomoč?
(03) 710 38 10

Ustavno sodišče RS je razveljavilo 3. odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 z odločbo št. U-I-168/15-9, z dne 23.3.2016. S to odločbo ustavno sodišče razveljavlja navedbo ZDNP-2, da se v primeru, ko je prodajna cena nepremičnine v pogodbi nižja od posplošene tržne vrednosti nepremičnine, kot osnova za davek na promet z nepremičninami določi 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.

Odločba ustavnega sodišča razveljavlja 3. odstavek 8.člena Zakona o davku na promet nepremičnin:
(3) Če je prodajna cena iz prejšnjega odstavka nižja od posplošene tržne vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin za več kot 20%, je davčna osnova 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine.

S to razveljavitvijo se obdavčitev izvaja v skladu s splošnimi določbami Zakona o davčnem postopku ZDavP-2, ki davčnemu uradu daje pravico, da preveri resničnost navedenih dejstev davčnega zavezanca, npr. ali navedena prodajna cena ustreza tržni vrednosti nepremičnine oz. je bila le-ta prikazana v nižjem znesku zaradi ugodnejše odmere davka na promet nepremičnin.

Če obstaja dvom glede pravilnosti prodajne cene posamezne nepremičnine, ugotavlja davčni organ tržno vrednost posebej v vsakem posameznem odmernem postopku. Tako lahko davčni organ pri odmeri davka na promet z nepremičninami primerja prodajno ceno nepremičnine v prodajni pogodbi s splošno znanimi tržnimi cenami na m² določenega področja ali s cenami prodanih primerljivih nepremičnin.

Določbe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 pa davčnemu zavezancu dajejo pravico, da oceno tržne vrednosti, ki jo je določil FURS, izpodbija z individualno izdelano cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca ali ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Če potrebujete izdelavo cenitve vaše nepremičnine za potrebo odmere davka na promet nepremičnin, nas pokličite na telefon 080 39 35.

Ta odločba je bila objavljena v uradnem listu dne 6.4.2016 in učinkuje dan po objavi v uradnem listu RS, št. 25/16, torej od 7.4.2016 dalje.

Center nepremičnin

 


Dodatne informacije o odločbi ustavnega sodišča si lahko preberete na spodnjih povezavah: